خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

استانداردسازی و آماده سازی پرسشنامه ها و آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی

استانداردسازی و آماده سازی پرسشنامه ها و آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی

(ویژه مراکز دولتی و خصوصی)

واحد استانداردسازی و آماده سازی پرسشنامه ها و آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی مؤسسه پژوهشگران اندیشمند متشکل از مجموعه 56 پژوهشگر در زمینه های تخصصی مختلف با حداقل مدرک تحصیلی دکتری می باشد.

از آنجائیکه مراکز دولتی و خصوصی در جهت ارتقاء اهداف خود نیاز به انجام تحقیقات خاص و استفاده از ابزارهای جمع آوری داده(از جمله پرسشنامه و آزمون) می باشند، به کار گیری پرسشنامه استاندارد شده برای آن هدف خاص، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.

این واحد آماده عقد قرارداد در جهت استانداردسازی و آماده سازی پرسشنامه ها و آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی برای مراکز دولتی و خصوصی می باشد. در این راستاء، نیاز است تا نماینده آن مرکز دولتی/خصوصی نسبت به هماهنگی لازم جهت عقد قرارداد اجراء از طریق ارتباط تلفنی با مؤسسه(32931199، 32931198(061)) اقدام نماید.

این واحد آماده همکاری با مراکز دولتی/خصوصی در سطح کشور در زمینه استاندارد سازی و آماده سازی پرسشنامه ها و آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به یکی از سه زبان فارسی، انگلیسی یا عربی می باشد.

قابل ذکر است که خدمات این واحد جهت ارائه به مراکز دولتی/خصوصی می باشد و از ارائه به اشخاص(دانشجویان و غیره) معذور است.